Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2015

Slick and sleek

Visst finns det ett släktskap? En kloss och en smidig en. They are somehow related, aren't they? One is chunky, one sleek. Ja, skulle du sätta på en ljusmätare på en liten kamera i mitten av 50-talet så fick man bygga på en del... Well, adding a light meter to a sleek camera in the mid '50s meant reshaping the body.

By the hair

Zenit 3m No Zenit but other cameras at the shop!